www.CLICK4CRETE.gr

 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

--Η επίσκεψη/χρήση του διαδικτυακού τόπου click4crete.gr  γίνεται υπό τον όρο της ανεπιφύλακτης συμφωνίας και συμμόρφωσης προς τους κατωτέρω όρους χρήσης. --Ο επισκέπτης/χρήστης του click4crete.gr  οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς και σε περίπτωση διαφωνίας να μην προχωρήσει σε χρήση των ηλεκτρονικών μας σελίδων.--Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης προβαίνει σε χρήση των ηλεκτρονικών μας σελίδων τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη συμφωνία του και η υποχρέωση συμμόρφωσής του προς τους όρους αυτούς. --Οι όροι χρήσης ισχύουν για όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου.--To  click4crete.gr  αναδημοσιεύει τακτικά, στα πλαίσια της συνεργασίας του με άλλα ιστολόγια, αλλά και στα πλαίσια της προσπάθειάς του για την ανάδειξη του νέου μέσου, που ονομάζεται "κυβερνοχώρος" άρθρα και απόψεις άλλων bloggers ή αρθρογράφων. --Στην περίπτωση αυτή παρατίθεται πάντοτε η πηγή και συνεπώς, το παρόν ιστολόγιο, αποποιείται κάθε νομικής ευθύνης για την ακρίβεια των γραφομένων σε άλλα ιστολόγια ή ιστοσελίδες. Πνευματικά δικαιώματα

 -- Υποστηρίζουμε την απολύτως ελεύθερη διακίνηση ιδεών στον κυβερνοχώρο,το click4crete.gr επιτρέπει την αναδημοσίευση, ή αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική του περιεχομένου του παρόντος ιστολογίου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο με μοναδική προυπόθεση την σαφή αναφορά μέσω ενεργού link στην "πηγή".--Η ανάρτηση στο διαδικτυακό μας τόπο έργων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και επωνυμιών ή εμπορικών σημάτων που αποτελούν αντικείμενο βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, γίνεται αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης και χωρίς καμία πρόθεση προσβολής των σχετικών δικαιωμάτων.--Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους, θα απομακρύνονται άμεσα από το  click4crete.gr
Περιορισμοί ευθύνης


 --Το click4crete.gr καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο των θεμάτων και πληροφοριών που παρατίθενται σε αυτό να χαρακτηρίζεται από ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα και επικαιρότητα.--Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δεσμεύεται ή εγγυάται για το περιεχόμενο και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται (ούτε σε περίπτωση αμέλειας) για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) προκύψει στους επισκέπτες/χρήστες από τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου ή τυχόν αδυναμία πρόσβασης σε αυτόν.--Καμμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν δίνεται ή υποννοείται για το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, το οποίο παρέχεται «ως έχει», για την αδιάκοπη λειτουργία αυτού, χωρίς λάθη και τεχνικές δυσκολίες, ή ότι τα λάθη αυτά θα διορθώνονται, ακόμη και για την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για τον διαδικτυακό μας τόπο είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό του.
Αποκλεισμός συμβουλών


 --Οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο του  click4crete.gr δεν μπορεί θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ότι αποτελεί, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.--Αντίθετα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών να ενεργήσουν σύμφωνα με την ιδιωτική τους βούληση, και κατόπιν αξιολόγησης του περιεχομένου, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης μας.


«Δεσμοί» (hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

 --Τυχόν παραπομπή του click4crete.gr σε άλλους  διαδικτυακούς τόπους μέσω «δεσμών» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. 


--Αυτονόητο είναι ότι το click4crete.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη λειτουργία και την πολιτική που ακολουθούν σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπει, οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). --Σε καμία περίπτωση, επίσης, δεν συνάγεται ότι το click4crete.gr  εγκρίνει ή αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων.


Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

To παρόν αποτελεί την ακολουθούμενη από μέρους μας πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία συντάσσεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο Νόμος 2121/1993 εναρμόνισε το ελληνικό δίκαιο στην Οδηγία 250/91 από 14.05.1991 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 Στο περιβάλλον του διαδικτύου προστατεύονται ως προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών οι λεγόμενοι browser, search engines, e-mail software και τα ειδικά προγράμματα για την ενεργοποίηση των διασυνδέσεων links.

 Η προστασία παρέχεται σε κάθε μορφή έκφρασης ενός προγράμματος.

 Ο νόμος κατά το πρότυπο της Οδηγίας 91/250 αποφεύγει να δώσει ορισμό για να κρατήσει την έννοια του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα την έννοια του λογισμικού (software) ανοιχτή στην τεχνολογική εξέλιξη.

 Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.2121/93 επιτρέπεται χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς πληρωμή αμοιβής, η αναπαραγωγή, η μετάφραση, η προσαρμογή, η διασκευή, ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή , όταν οι πράξεις αυτές είναι αναγκαίες για την κατά πορισμό χρησιμοποίηση του προγράμματος ,συμπεριλαμβανομένης και της διόρθωσης σφαλμάτων ,από το πρόσωπο που το απέκτησε νομίμως.

Άλλωστε επιτρέπεται χωρίς την άδεια του δημιουργού:

α) η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό , για λόγους περιγραφής επίκαιρων γεγονότων με μέσα μαζικής επικοινωνίας έργων που βλέπονται ή ακούγονται κατά την διάρκεια ενός τέτοιου γεγονότος

β) η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό με μέσα μαζικής επικοινωνίας προς το σκοπό της ενημέρωσης επί επίκαιρων γεγονότων , προσφωνήσεων , κηρυγμάτων δικανικών αγορεύσεων ή άλλων έργων παρόμοιας φύσης , καθώς και περιλήψεων ή αποσπασμάτων από διαλέξεις εφ’ όσον τα έργα αυτά παρουσιάζονται δημοσίως.

 Η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό πρέπει όταν αυτό είναι δυνατό , να συνοδεύονται από την ένδειξη της πηγής και το ονόματος του δημιουργού.

 Συνεπώς, κάθε περιεχόμενο, εικόνες φόντου (wallpaper), παιχνίδια, μουσική, ηχητικό υλικό, video (βίντεο), οπτικό-ακουστικό υλικό, γραπτό κείμενο (text), γραφικά, μηνύματα, ειδησεογραφικά ή ενημερωτικά δελτία σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, έργα τέχνης ή δημιουργήματα (artwork), εικονογραφήσεις, απεικονίσεις, εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες, απεικονίσεις κινουμένου σχεδίου (animations), δεδομένα, πληροφορίες, βάσεις δεδομένων, άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να σας παρουσιαστεί, ή που μπορεί να είναι προσβάσιμο και/ή διαθέσιμο από μένα, ή να παρέχεται από μένα για δική σας χρήση είναι νόμιμη σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του click4crete.blogspot.com που αποστέλλονται από αυτούς για λόγους επικοινωνίας διενεργείται πάντοτε σε συμμόρφωση προς τις σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή προσωπικών του στοιχείων που έχει αποστείλει. 

Επισκέπτες/χρήστες του  click4crete.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, και εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς τους διαχειριστές του click4crete.gr  διαγράφονται άμεσα όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Λοιποί όροι

-- Το click4crete.gr  διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα της τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή ενημέρωση. 


--Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον συνεχίζουν την χρήση του διαδικτυακού τόπου τεκμαίρεται ότι έλαβαν γνώση των όποιων αλλαγών και συμφωνούν ανεπιφύλακτα.


*Cookies Policy

  -- Χρησιμοποιούμε αναγνωριστικά συσκευής για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας.


--Επίσης, κοινοποιούμε αυτά τα αναγνωριστικά και άλλες πληροφορίες από τη συσκευή σας στους συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων.


--Σε κάθε περίπτωση, που από αβλεψία και εκ παραδρομής, θίγεται κάποιος πολίτης ή παραβιάζονται νόμοι για τα πνευματικά δικαιώματα ή τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε το θιγόμενο πρόσωπο ή φορέα ή εταιρεία, να επικοινωνεί μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:click4crete@gmail.com
Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη